เกมส์เรียงบล็อกทำฟาร์มเกมส์เรียงบล็อกทำฟาร์ม (Farming 10x10) สำหรับเกมนี้ไม่ใช่เกมบริหารจัดการเหมือนเกม The Farmer เนื่องจากระบบเกมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นักพัฒนาได้แรงบันดาลใจจากเกมเตตริส ผู้เล่นต้องนำตัวบล็อกรูปร่างต่างๆ ไปจัดเรียงบนแปลงปลูกผักขนาด 10x10 จัดเรียงให้เป็นแถวตรงแนวตั้งและแนวนอนเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด, มะเขือเทศ หรือดอกไม้ จากนั้นจะมีรถบรรทุกคอยจัดส่งสินค้าเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมให้มากที่สุด

วิธีเล่นเกม
คลิกปุ่ม Play เริ่มเกม
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายบนตัวบล็อกแล้วลากไปวางบนตำแหน่งที่ต้องการ