เกมส์นักล่าน้ำมัน Oil Huntเกมส์นักล่าน้ำมัน (Oil Hunt) น้ำมันเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แต่การได้มาต้องใช้ความพยายามอย่างมากเช่นเดียวกับเกม Oil Hunt ผู้เล่นสวมบทเป็นฮีโร่มีเป้าหมายหลักเก็บรวบรวมน้ำมัน โดยระบบเกมจะให้สร้างท่อขุดเจาะด้วยหลักการคาดคะเนความยาวของท่อเพื่อสูบน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดินให้มากที่สุด แต่หากคาดคะเนผิดพลาดจนท่อมีขนาดยาวเกินไปจะทำให้ภารกิจล้มเหลวต้องเริ่มเล่นใหม่ทันที

วิธีเล่นเกมส์
กดปุ่ม Play เริ่มต้นเกม
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้เพื่อสร้างท่อสูบน้ำมันให้มีขนาดที่เหมาะสม