เกมส์ไขปริศนารูปภาพเกมส์ไขปริศนารูปภาพ (Polyshapes) มาฝึกแยกแยะรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆ เพิ่มทักษะกระบวนการคิดในเกมไขปริศนารูปภาพ เพื่อนๆต้องค้นหารูปภาพจากรูปทรงเรขาคณิตคล้ายเกมต่อจิ๊กซอว์ให้เหมือนรูปภาพตัวอย่างที่กำหนดไว้ อาทิเช่น ดวงดาว หัวใจ ลูกโลกจำลอง นกกระดาษ ฯลฯ ระบบเกมค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีการจับเวลากดดันผู้เล่น แต่อาจทำให้บางคนเกิดอาการตาลายเนื่องจากจ้องมองรูปภาพเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามนอกจากได้ความสนุกแล้วยังฝึกการช่างสังเกตอีกด้วย

วิธีเล่นเกมส์
คลิกปุ่ม Tap to Play เข้าสู่เกม
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายค้นหารูปภาพให้ถูกต้อง