เกมส์เปิดร้านฝากเลี้ยงแมวเหมียวเกมส์เปิดร้านฝากเลี้ยงแมวเหมียว (Pet Salon Kitty Care) เกมจำลองสถานการณ์ในรูปแบบการบริการจัดการร้านสัตว์เลี้ยงรับฝากดูแลเจ้าแมวเหมียว จัดคิวเรียงลำดับแมวที่กำลังรอให้คุณดูแลทั้งการอาบน้ำ ตัดแต่งขนหน้าขนตาของเจ้าเหมียว รวมถึงการแต่งตัวเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ สีผิว หรือแว่นตา เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วต้องนำเจ้าแมวเข้าสู่สตูดิโอเลือกฉากหลังเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมรับคะแนนหัวใจ 1 ดวง ซึ่งผู้เล่นต้องเก็บสะสมหัวใจให้ครบทั้งหมด 8 ดวง

วิธีเล่นเกมส์
กดปุ่ม Start Game > คลิกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการรอคิว
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อสั่งการกระทำต่างๆ