เกมส์ทายชื่อสัตว์โลก Animal Quizเกมส์ทายชื่อสัตว์โลก (Animal Quiz) นี่มันตัวอะไรเอ่ย!? แบบทดสอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผู้เล่นต้องนำตัวอักษร A-Z ประกอบเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายตรงตามภาพให้ถูกต้อง ระบบเกมได้รวบรวมรูปภาพสัตว์โลกที่รู้จักและคุ้นเคยไว้มากมาย อาทิ สิงโต ช้าง กวาง ม้าลาย ปลาฉลาม สุนัขจิ้งจอก โดยนำตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านล่างภาพจัดเรียงให้เป็นคำศัพท์เพื่อผ่านระดับต่อไปจากแบบทดสอบทั้งหมดมากกว่า 500 ระดับ นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยใบ้คำเพียง 5 ครั้ง

วิธีเล่นเกมส์
กดปุ่ม Play เริ่มทำแบบทดสอบ
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายบนตัวอักษรภาษาอังกฤษจัดเรียงเป็นคำศัพท์ให้ถูกต้อง