เกมส์สร้างหอคอย

เกมส์สร้างหอคอยเกมส์สร้างหอคอย Grow Tower เกมวางแผนสร้างหอคอยในรูปแบบไขปริศนาจากสิ่งของทั้งหมด 5 อย่าง ด้วยการลำดับการสร้างหอคอยให้สูงที่สุดที่ความสูงระดับ 27 ซึ่งความสัมพันธ์ของวัตถุแต่ละชนิดจะพัฒนาให้เป็นสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบเรียงต่อขึ้นไปเป็นหอคอยจาก Lv.1 - Lv.Max แนวทางการเล่นต้องใช้ลำดับความคิดอย่างมีระบบเพื่อออกแบบฉากจบที่สมบูรณ์แบบที่สุด

วิธีเล่นเกมส์
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายบนไอคอนรูปเพื่อสร้างหอคอย