เกมส์ฝึกเป็นหมอฟันสมจริง Dental Surgery Game อีกหนึ่งซีรี่ย์เกมจำลองสถานการณ์สำหรับคนที่มึความฝันอยากเป็นหมอฟันหรือทันตแพทย์ เรื่องราวเกี่ยวกับหมอที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากโดยตรง เริ่มต้นด้วยการนำผู้ป่วยสแกนฟันเพื่อหาฟันผุ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาที่ถอดแบบมาอย่างสมจริง เนื้อเรื่องของเกมสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับหมอฟันเกือบทั้งหมดในลักษณะเกมตอบคำถามให้ถูกต้อง หากตอบผิดเกินกำหนดต้องเริ่มเกมใหม่ทันที นอกจากนี้เมื่อเล่นจบเกมจะมีการประมาณคะแนนเพื่อวัดผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่!

วิธีเล่นเกมส์
Mouse คลิกเมาส์ซ้ายบนสัญลักษณ์วงกลมที่ระบบเกมกำหนดไว้