เกมส์ขับรถบรรทุกน้ำ Water Tanker สภาพแวดล้อมกลางทะเลทรายย่อมขาดน้ำเป็นเรื่องปกติ ซึ่งผู้เล่นได้รับภารกิจขับรถบรรทุกน้ำเต็มถังออกเดินทางไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยโขดหินมากมาย ภูมิประเทศที่ยากลำบากอาจทำให้น้ำที่บรรทุกมาเต็มคันรถหกลงพื้นในระหว่างทาง อย่างไรก็ตามทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่นในการควบคุมสมดุลของรถบรรทุกตามหลักการฟิสิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อระบบการเล่นมีความท้าทาย เพราะไม่มีภารกิจผ่านด่าน แต่ให้ผลคะแนนจะถูกประเมินจากระยะเวลาและน้ำหลังกระบะที่ทำได้ดีที่สุด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ↑ ↓ ควบคุมรถเดินหน้าหรือถอยหลัง
ปุ่ม ← → ควบคุมกระบะบรรทุกน้ำซ้ายหรือขวา