เกมส์ลากเส้นประ Pen Run อีกหนึ่งเกมเล่นฟรีที่จะทดสอบทักษะการเขียนด้วยวิธีพื้นฐานฝึกลากเส้นประ แต่ระบบเกมอาจต่างออกไปเนื่องจากได้แรงบันดาลใจตามแบบฉบับเกม Run Endless ผู้เล่นต้องควบคุมปากกาลูกลื่นบังคับทิศทางตามรอยเส้นประพร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งขีดขวางต่างๆ อาทิ ไม้บรรทัด ยางลบ สมุดโน๊ต ซึ่งระหว่างลากเส้นสามารถเติมหมึกจากขวดที่วางอยู่รอบๆ เพื่อเติมหมึกให้เต็มอยู่เสมอ อย่าให้หมึกหมดก่อนถึงเส้นชัยไม่เช่นนั้นต้องเริ่มเกมใหม่ทันที

วิธีเล่นเกมส์
ควบคุมปากกาด้วยเมาส์คลิกซ้ายข้างไว้เพื่อบังคับทิศทาง