เกมส์ปลาปิรันย่าภาค 2 Feed Us 2 ปลาปิรันยากินเนื้อเป็นอาหารมักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ พบในแม่น้ำอเมซอน มีฟันที่แหลมคมกินเนื้อของสัตว์ที่ตกลงไปอยู่ใกล้ที่อยู่ของมันเป็นอาหาร เกมส์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากปลาปิรันยาแห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงธรรมชาติห่วงโซ่อาหาร เป็นเกมส์ที่ตลกและท้าทาย

วิธีเล่นเกมส์
Mouse ใช้เมาส์ในการเล่น เริ่มเกมส์ให้ผู้เล่นใช้เมาส์ควบคุมเจ้าปลาปิรันย่าลากไปมาซ้าย-ขวา หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำของเกมส์