เกมส์แข่งทำแฮมเบอร์เกอร์ Biggest Burger Challenge แฮมเบอร์เกอร์อาหารจานด่วนที่นิยมรับประทานกันในต่างประเทศ วันหยุดสุดสัปดาห์ชวนคุณมาเล่นเกมแข่งขันทำแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากมีวัตถุดิบที่เตรียมไว้แข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ ผัก ซอส เนื้อไก่ และอีกมากมาย โดยคุณต้องปรุงแฮมเบอร์เกอร์ให้หน้าตาเหมือนกับตัวอย่างที่กำหนดไว้ จากนั้นนำผลงานที่ได้ไปประเมินคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 เพื่อปลดล็อคด่านใหม่

วิธีเล่นเกมส์
คลิกเมาส์ซ้ายบนวัตถุที่ต้องการเพื่อทำแฮมเบอร์เกอร์