เกมส์ปลาจอมเขมือบ Aquar.io สืบเนื่องจากความสำเร็จของเกม Oceanar.io ที่ได้แรงบันดาลใจจากเกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็กปรับเปลี่ยนระบบเกมให้สามารถเล่นแบบออนไลน์ โดยผู้เล่นต้องควบคุมปลากินทุกอย่างที่ขวางหน้าสร้างกองทัพหรือฝูงปลาออกล่าแบบปลาปิรันย่า และสามารถสั่งการฝูงปลาให้ออกไปโจมตีก่อนได้ รวมถึงการยกระดับความแข็งแกร่งด้วยการขยายขนาดของตัวปลาให้ใหญ่ขึ้น

วิธีเล่นเกมส์
เมาส์ควบคุมการเคลื่อนไหว
คลิกซ้ายโจมตีเป้าหมาย
คลิกขวาค้างไว้ขยายขนาดของตัวปลา